وب‌ســـایــت رســمی
سـیّـد حسـیـن پاریاب

سخنرانی بنیانگذار انجمن IOT و IOTday اتحادیه اروپا در کنفرانس اردیبهشت‌ماه GS1 ایران

سخنرانی دکتر راب ون کراننبورگ، بنیانگذار انجمن IOT و IOTday اتحادیه اروپا، در همایش بین‌المللی کاربردهای استاندارد GS1 در کسب و کار الکترونیکی قطعی شد.برای مشاهده سایر سخنرانان به وب‌سایت همایش مراجعه فرمایید.